Asfaltová čata

INGDOP s.r.o. sa zaoberá aj pokládkou asfaltových zmesí a to celoplošnou alebo len čiastočnou. V rámci svojej činnosti realizujeme celoplošnú pokládku asfaltových zmesí všetkých druhov na komunikáciách i chodníkoch.

K uvedenej činnosti je naša spoločnosť vybavená príslušným strojovým vybavením od finišerov, cez valce, rezačky asfaltu, zametanie a iné strojné vybavenie potrebné na realizáciu. Rovnako realizujeme údržbu a opravy komunikácií alebo chodníkov formou vysprávok strojných alebo ručných. Ďalej tiež realizáciu zálievok škár a trhlín. Okrem technického zabezpečenia máme k týmto činnostiam k dispozícii náležite vyškolený personál. Materiál odoberáme z akreditovaných obalovní, ktoré spĺňajú najprísnejšie požiadavky na výrobné procesy a kvalitu materiálu.

V prípade záujmu o cenovú ponuku, nás kontaktujte na e-mailovej adrese ingdop@ingdop.cz.