Zábřeh - oprava komunikací

Rok výstavby: 2016

Investor: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Celková cena díla: 0,576 mil. Kč

Předmět díla