Vsetín - Regenerace panelového sídliště Luh

Rok výstavby: 2016

Investor: Město Vsetín

Celková cena díla: 5,732 mil. Kč

Předmět díla