Šumvald - Stezka pro chodce a cyklisty Šumvald

Rok výstavby: 2018

Investor: Obec Šumvald

Celková cena díla: 1,457 mil. Kč

Předmět díla

V rámci stavby byla provedena sanace zemní pláně, kanalizace, sadové úpravy a pokládka zámkové dlažby a obrub.