Stavební úpravy komunikace ulice Zahradní, Šternberk

Rok výstavby: 2019

Investor: Město Šternberk

Celková cena díla: 0,634 mil. Kč

Předmět díla

V rámci stavby byla provedena pokládka žulové kostky vč. obrub.