Spevnené plochy Trnava - ČSPHM

Rok výstavby: 2018

Investor: TANKER

Celková cena díla: 200 000 EUR

Předmět díla