Sanácia havarijného stavu na D1 v km 42,900 PJP

Rok výstavby: 2019

Investor: Národná diaĺničná spoločnosť, a.s.

Celková cena díla: 199 879 EUR

Předmět díla