Revitalizace středu obce Horní Lideč

Rok výstavby: 2015

Investor: Obec Horní Lideč

Celková cena díla: 3,094 mil. Kč bez DPH

Předmět díla

komunikace, parkovací pruh, parkoviště, chodník, odpočinková plocha, přeložka vodovodu, veřejné osvětlení, vegetační úpravy, mobiliář