Revitalizace centra Vizovic

Rok výstavby: 2015

Investor: Město Vizovice

Celková cena díla: 5,065 mil. Kč bez DPH

Předmět díla

demolice kotelny, místní komunikace, parkovací plochy, účelové zpevněné plochy, chodníky, plocha pro kontejnery, sadové úpravy, prvky drobné architektury, veřejné osvětlení, ochrana sdělovacího kabelu, dělící stěna