Rekonstrukce chodníků v obci Hvozdná – SO 01 Hvozdná oprava chodníku podél silnice III/4913

Rok výstavby: 2019

Investor: BLS dopravní stavby s.r.o.

Celková cena díla: 1,795 mil. Kč

Předmět díla

V rámci stavby byla provedena pokládka zámkové dlažby a živičného povrchu.