Přerov - Stavební úpravy proluky ulice Bratrská

Rok výstavby: 2016

Investor: Statutární město Přerov

Celková cena díla: 0,901 mil. Kč

Předmět díla