Přerov - Rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku ulice Žižkova

Rok výstavby: 2016

Investor: Statutární město Přerov

Celková cena díla: 3,263 mil. Kč

Předmět díla