Ostrava ulice Hornopolní - Souvislá údržba místní komunikace

Rok výstavby: 2016

Investor: COLAS CZ, a.s.

Celková cena díla: 1,383 mil. Kč

Předmět díla