Ostrava - Rekonstrukce chodníku

Rok výstavby: 2018

Investor: Statutární město Ostrava - Jih

Celková cena díla: 1,520 mil. Kč

Předmět díla