Ostrava - Oprava kašny na náměstí Dr. Beneše

Rok výstavby: 2016

Investor: Statutární město Ostrava

Celková cena díla: 0,563 mil. Kč

Předmět díla