Oprava místních komunikací c a c poškozených přívalovými dešti

Rok výstavby: 2017

Investor: Město Karolinka

Celková cena díla: 1,185 mil. Kč

Předmět díla

V rámci stavby byl proveden nový živičný povrch a zpevněny krajnice asfaltovým recyklátem.