Obnova veřejného prostranství Karolinka

Rok výstavby: 2015

Investor: Město Karolinka

Celková cena díla: 3,715 mil. Kč bez DPH

Předmět díla

zpevněné plochy - štípaná žulová kostka, sadové úpravy, altán, vstupní objekt, mobiliář, veřejné osvětlení