Kobeřice - Oprava žulové cesty na hřbitov

Rok výstavby: 2016

Investor: Obec Kobeřice

Celková cena díla: 0,563 mil. Kč

Předmět díla