Kobeřice - Chodníky a zpevněná plocha u DPS

Rok výstavby: 2016

Investor: Obec Kobeřice

Celková cena díla: 1,065 mil. Kč

Předmět díla