IBV Zelený Háj Ivanka při Nitre, Novostavba rodinného dvojdomu

Rok výstavby: 2019

Investor: 2 RD, s.r.o.

Celková cena díla: 2 160 000 EUR

Předmět díla