Hloučela a Hamry - Oprava OZ

Rok výstavby: 2016

Investor: Povodí Moravy, s.p.

Celková cena díla: 0,496 mil. Kč

Předmět díla