Černotín - Oprava parkovacích stání

Rok výstavby: 2018

Investor: Obec Černotín

Celková cena díla: 0,184 mil. Kč

Předmět díla