Černotín - Oprava chodníků

Rok výstavby: 2017

Investor: Obec Černotín

Celková cena díla: 0,386 mil. Kč

Předmět díla