Buchlovice - HB Buchlovický potok II

Rok výstavby: 2016

Investor: Lesy České republiky, s.p.

Celková cena díla: 5,208 mil. Kč

Předmět díla