Zelený háj Ivanka pri Nitre - 102 RD + IS + přístupová komunikace

Rok výstavby: 2018

Investor: KRÁSNÉ LÚKY s.r.o.

Předmět díla

Výstavba nové IBV v Ivance pri Nitre, která vznikla z hrubých terénních úprav, vybudování dešťové kanalizace se vsakováním, splaškové kanalizace s přečerpávací stanicí, NN rozvody, přeložky VN vedení, vybudování optických sítí, plynových přípojek, vybudování komunikace, realizace svislého a vodorovného dopravního značení, chodníků, VO a dětského hřiště.

Celková plocha: 93 598,30 m2