Zahradní a parkové úpravy MŠ Jeseník nad Odrou

Rok výstavby: 2019

Investor: Obec Jeseník nad Odrou

Předmět díla

V rámci stavby bala provedena pokládka zámkové dlažby s obrubami, kanalizace, opěrná zeď a oplocení.