Výstavba chodníků v obci Hraničné Petrovice

Rok výstavby: 2019

Investor: Obec Hraničné Petrovice

Předmět díla

V rámci stavby byla provedena pokládka zámkové dlažby a sadové úpravy.