Újezd u Brna - Úprava náměstí svatého Jana

Rok výstavby: 2016

Investor: Město Újezd u Brna

Předmět díla

Rekonstrukce zpevněných úůpch vč. zemních prací (výkopy, násypy), kácení stromů a likvidace dřeva, keřů, frézování asfaltu, likvidace odpadu + recyklát. Dláždění vozovky žulovou dlažbou, provedení dopravního značení, dodávky mobiliáře, přeložky veřejného osvětlení, provedení sadových úprav.