Spevnené plochy Trnava - ČSPHM

Rok výstavby: 2018

Investor: TANKER

Předmět díla