Sanácia zosuvu svahu na R1 v km 36,750 L´JP - I.etapa

Rok výstavby: 2019

Investor: Národná diaĺničná spoločnosť, a.s.

Předmět díla