Rozšíření komunikace, parkoviště, chodníky, lokalita „Bytovky“ Jeseník nad Odrou

Rok výstavby: 2019

Investor: Obec Jeseník nad Odrou

Předmět díla

V rámci stavby byla provedena rekonstrukce zpevněných ploch včetně zemních prací, kaalizace, dopravního značení a sadových úprav.