Revitalizace středu obce Horní Lideč

Rok výstavby: 2015

Investor: Obec Horní Lideč

Předmět díla

komunikace, parkovací pruh, parkoviště, chodník, odpočinková plocha, přeložka vodovodu, veřejné osvětlení, vegetační úpravy, mobiliář