Revitalizace městského hřbitova Hranice IV. etapa – část A - komunikace a zpevněné plochy

Rok výstavby: 2019

Investor: Město Hranice

Předmět díla

V rámci stavby byla provedena pokládka zámkové dlažby.