Revitalizace centra Vizovic

Rok výstavby: 2015

Investor: Město Vizovice

Předmět díla

demolice kotelny, místní komunikace, parkovací plochy, účelové zpevněné plochy, chodníky, plocha pro kontejnery, sadové úpravy, prvky drobné architektury, veřejné osvětlení, ochrana sdělovacího kabelu, dělící stěna