Přeložka chodníku a výstavba odstavené plochy na Nábřežní ulici ve městě Karolinka

Rok výstavby: 2019

Investor: Město Karolinka

Předmět díla

V rámci stavby byla provedena rekonstrukce zpevněných ploch včetně zemních prací, komunikace, dopravního značení a zámečnické práce.