Pňovice - Chodník pro pěší

Rok výstavby: 2018

Investor: Obec Pňovice

Předmět díla

V rámci stavby byla provedena pokládka zámkové dlažby, žulové dlažby a betonových obrub. Dále bylo provedeno dopravní značení, kanalizace, mobiliář a přeložka VO.