Plzeň - Propojení u Prazdroje - ul. Lobezská

Rok výstavby: 2002

Investor: METROSTAV Praha

Předmět díla

Dodávka a montáž žulových obkladů říms (569 bm), žulových schodišť (114 bm), haklíků (2 032 m2).