Ostrava ulice Martinovská - Oprava povrchu silnice

Rok výstavby: 2016

Investor: Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.

Předmět díla

V rámci stavby byla provedena výměna podkladních i vrchních živičných vrstev dvou-pruhové komunikace, frézování, pokládka geomříže, zřízení dočasného i trvalého dopravního značení, vegetační úpravy, předláždění řádků z žulových kostek, výměna obrubníků, silniční a tramvajový most přes vodní tok - Plesenský potok (v rámci mostu - sanace, ocelové zábradlí, betonový chodník, vpusť).