Obnova veřejného prostranství Karolinka

Rok výstavby: 2015

Investor: Město Karolinka

Předmět díla

zpevněné plochy - štípaná žulová kostka, sadové úpravy, altán, vstupní objekt, mobiliář, veřejné osvětlení