Nový Jičín - Městská tržnice a průchod k tržnici

Rok výstavby: 2009

Investor: Město Nový Jičín

Předmět díla

Dodávka a montáž žulové kostky (541 m2), kamenné dlažby (355 m2), kamenné obruby (54 bm), stavební objekt - zázemí tržnice (1,226 mil. Kč), zemní práce (2,840 mil. Kč), veřejné osvětlení (0,708 mil. Kč), sadové úpravy (0,110 mil. Kč).