Kobeřice - Chodníky a zpevněná plocha u DPS

Rok výstavby: 2016

Investor: Obec Kobeřice

Předmět díla