Karolinka - Bezbariérový chodník podél silnice II

Rok výstavby: 2017

Investor: Město Karolinka

Předmět díla

V rámci stavby byl proveden nový živičný povrch, kladení zámkové dlažby a betonových obrubníků, provedeno veřejné osvětlení a dopravní značení.