IBV Zelený Háj Ivanka pri Nitre, Novostavba rodinného dvojdomu

Rok výstavby: 2019

Investor: 2 RD, s.r.o.

Předmět díla

Výstavba dvojdomů v Ivance pri Nitre.