Hranice - Regenerace historického jádra - II. etapa

Rok výstavby: 2008

Investor: Město Hranice

Předmět díla

Dodávka a montáž žulové kostky (5 269 m2), broušená žulová deska (34 m2), kamenné obrubníky (118 bm), živičná plocha (501 m2).