Hradec Králové - Terminál hromadné dopravy

Rok výstavby: 2007

Investor: STRABAG a.s., odstěpný závod Ostrava

Předmět díla

Dodávka a montáž kamenné dlažby (3 946 m2), kamenné mozaiky (12 930 m2), žulové kostky (1 605 m2), žulových obrubníků (2 198 bm).