Horní Suchá, Pacalůvka - Oprava povrchu silnice

Rok výstavby: 2016

Investor: Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.

Předmět díla

V rámci stavby byla provedena výměna podkladních i vrchních živičných vrstev komunikací, obnova příčných sklonů, frézování, vyrovnávka projetých okrajů, zřízení dočasneého i trvalého dopravního značení a pokládka geomříže.