Hlučín - ul. Ostravská II. etapa

Rok výstavby: 2002

Investor: Město Hlučín

Předmět díla

Dodávka a montáž žulové kostky (610 m2), žulové mozaiky (867 m2), betonových obrubníků (480 bm), provedení sadových úprav, veřejného osvětlení a zajištění mobiliáře.