Havířov - Náměstí T. G. Masaryka

Rok výstavby: 2014

Investor: EUROVIA CS, závod Ostrava

Předmět díla

Stavba místních komunikací, chodníků, parkovacích stání, cyklostezky, autobusových zálivů, zpevněné plochy náměstí, chodníky náměstí.