Bratislava - Úprava povrchu Hviezdoslavova náměstí

Rok výstavby: 2001

Investor: SATES s.r.o. Považská Bystrica

Předmět díla

Dodávka a montáž žulové dlažby, žulové mozaiky, čedičové kostky, žulových obkladů, zavlažovací systém, sadové úpravy, veřejné osvědlení, fontány, promenádní pavilon.