Bohuňovice - Obnova místní MK - osa B Pod Lipami

Rok výstavby: 2017

Investor: Obec Bohuňovice

Předmět díla

V rámci stavby bylo provedeno frézování živičného krytu, úprava kanalizace, sadové úpravy, provedení dopravního značení a kladení zámkové dlažby, žulových kostek, obrub z žulových kostek.